Prawo administracyjne

Oferujemy doradztwo oraz obsługę prawną z zakresie prawa administracyjnego. Nasza oferta obejmuje m.in.:

  • doradztwo i pomoc przy prowadzeniu postępowań administracyjnych
  • reprezentację w sporach z organami administracyjnymi
  • pomoc w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, w tym zezwoleń i koncesji
  • sporządzanie pism, wniosków, odwołań od decyzji administracyjnych
  • reprezentację przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi