Obsługa przedsiębiorców

Nasze kancelarie świadczą usługi stałej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Współpracując z podmiotami gospodarczymi, rozumiemy potrzeby właścicieli firm i kadry zarządzającej, znamy problemy prawne, z którymi spotykają się oni na co dzień i potrafimy je skutecznie rozwiązać.

W naszej pracy koncentrujemy się przede wszystkim na zabezpieczaniu interesów naszych klientów oraz minimalizacji ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem prawnopodatkowych aspektów jej prowadzenia.

Pomagamy przy tworzeniu i wdrażaniu mechanizmów i struktur, pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo prawne działalności firmy, zarówno w stosunkach zewnętrznych jak i wewnętrznych.

W ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców oferujemy m.in.:

 • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego
 • reprezentację w postępowaniach rejestrowych
 • rozwiązywanie i likwidację spółek, przekształcenia spółek
 • porady, opinie, wskazówki dla podmiotów gospodarczych
 • sporządzanie i opiniowanie umów w krajowym oraz międzynarodowym obrocie prawnym
 • przygotowywanie i wdrażanie wewnętrznych regulaminów, statutów
 • doradztwo w zakresie indywidualnego i grupowego prawa pracy
 • wdrażanie oraz restrukturyzację struktur zatrudnienia
 • uczestnictwo i doradztwo przy prowadzeniu negocjacji
 • sporządzanie pism procesowych
 • reprezentację przed sądami powszechnymi, organami ścigania, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi
 • windykację wierzytelności
 • pomoc i wsparcie prawne w prowadzeniu firmy