Prawo gospodarcze

Nasze kancelarie oferują m.in. poniższe usługi:

  • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego
  • reprezentację w postępowaniach rejestrowych
  • rozwiązywanie i likwidację spółek, przekształcenia spółek
  • porady, opinie, wskazówki dla podmiotów gospodarczych
  • sporządzanie i opiniowanie umów w krajowym oraz międzynarodowym obrocie prawnym
  • przygotowywanie i wdrażanie wewnętrznych regulaminów, statutów
  • pomoc i wsparcie prawne w prowadzeniu firmy