Prawo rodzinne

Doradzamy naszym klientom również w zakresie prawa rodzinnego, prowadzimy m.in. następujące sprawy:

  • sprawy rozwodowe
  • sprawy o separację
  • sprawy o kontakty z dziećmi
  • sprawy o ograniczenie / pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • sprawy o ustalenie miejsca pobytu małoletnich;
  • sprawy dot. porwań rodzicielskich;
  • sprawy dot. ustrojów majątkowych pomiędzy małżonkami
  • sprawy dot. rozdzielności majątkowej
  • sprawy dot. podziału majątku
  • sprawy alimentacyjne