Andreas Schubert

Andreas Schubert
Andreas Schubert
Doradca podatkowy

Zakres usług:
obsługa księgowa i rachunkowa
doradztwo podatkowe
doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
ekonomika przedsiębiorstwa i doradztwo przedsiębiorstwa
doradztwo w zakresie dotacji
opinie i inne usługi
Doradca podatkowy:
tel.:  0049 335 401505-176

Zakres usług:

sporządzanie bilansów i deklaracji podatkowych - prowadzenie księgowości firmy zgodnie z zasadami  rachunkowości - optyzmalizacja podatkowa - restrukturyzacja - przedsiębiorstw - kompleksowe doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - doradztwo dotowane przez bank KfW tzw. "KfW-Coaching" - doradztwo w zakresie dotacji - użyteczność publiczna

Andreas Schubert ur. w 1975 r. we Frankfurcie nad Odrą. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia ekonomiczne na Uniwersytecie Viadrina na kierunku ekonomika przedsiębiorstw. W 2000 roku ukończył studia i uzyskał tytuł Diplom-Kaufmann. W latach 2000-2006 pracował w spółce partnerskiej doradców podatkowych i audytorów. Następnie był samodzielnym doradcą podatkowym i audytorem. Na początku 2008 r. przejął kierownictwo nad spółką partnerską doradców podatkowych i był odpowiedzialny za utworzenie oddziału spółki w okolicach Berlina. Po powrocie do swojego miasta rodzinnego w połowie 2010 roku podjął pracę w kancelarii prawnej kbz. Adwokaci & Doradcy podatkowi. Pan Andreas Schubert jest kompetentnym partnerem, posiadającym 10-letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego.

Inne doświadczenia:

Andreas Schubert jest założycielem i członkiem zarządu stowarzyszenia sportowego, w którym pełni funkcję skarbnika.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

Obsługa księgowa i rachunkowa

 • prowadzenie księgowości firmy zgodnie z zasadami  rachunkowości (tworzenie księgowości od podstaw oraz prowadzenie bieżącej księgowości, analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, księgowość z otwartymi pozycjami księgowymi)
 • obsługa kadrowo-płacowa (sporządzanie list płac, sporządzanie deklaracji podatku od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji dla zakładów ubezpieczeń społecznych)
 • księgowość środków trwałych i integracja z innymi księgami pomocniczymi
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • sporządzanie raportów rocznych / księgi handlowe
 • sporządzanie bilansów podatkowych i innych bilansów

Doradztwo podatkowe

 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla zakładów i osób fizycznych, jak również weryfikacja deklaracji podatkowych
 • reperezentowanie przed urzędami skarbowymi i sądami, prowadzenie postępowania odwoławczego
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej
 • doradztwo we wszystkich sprawach prawa podatkowego
 • pomoc i reprezentacja podczas kontroli przedsiębiorstwa

Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

 • kompleksowe doradztwo przed rozpoczęciem i w czasie zakładania działalności gospodarczej
 • sporządzanie biznesplanów
 • doradztwo i obsługa dostosowana do specyfiki branży
 • przygotowanie i uczestnictwo w negocjacjach z instytucjami kredytowymi

Ekonomika przedsiębiorstwa i doradztwo przedsiębiorstwa

 • sporządzanie planów koncepcji przedsiębiorstwa oraz planów inwestycyjnych, w tym budżetów
 • przeprowadzanie konsultacji naprawczych przedsiębiorstw
 • analiza porównawcza przedsiębiorstw i analiza branżowa
 • doradztwo przy tworzeniu struktur organizacyjnych i tworzenia księgowośći
 • doradztwo w zakresie przejęcia spółki
 • doradztwo stowarzyszeń użyteczności publicznej

Doradztwo w zakresie dotacji

 • Doradztwo w w zakresie możliwości otrzymania dotacji (od dofinansowania aż do obniżenia obniżenia stopy procentowej)
 • wnisokowanie o dofinansowanie, dopłaty
 • opracowanie rachunku kosztów i innych koncepcji
 • wnioskowanie o dotacje i dofinasowanie z uwzględnieniem środków
 • pomocowych UE, środków na poziomie krajów związkowych, landów i gmin

Opinie i inne usługi

 • opinie podatkowe
 • doradztwo podatkowe w zakresie spadków i darowizn
 • pomoc podczas kotroli Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Z zakresu usług biegłej rewidencji (wszelkie księgi  rachunkowe, badanie sprawozdań finansowych) polecimy Państwu kompetentnego i doświadczonego partnera z naszego regionu.