Rainer Kebsch

Rainer Kebsch
Rainer Kebsch
Rechtsanwalt / Adwokat niemiecki

Zakres usług:
prawo bankowe i rynków kapitałowych
prawo spółek
prawo upadłościowe
prawo cywilne
prawo ochrony konkurencji
prawo stowarzyszeń
prawo autorskie
prawo IT
Adwokat Frankfurt nad Odrą:
Frankfurt nad Odrą

sekretariat: 0049 0335 401 505 - 131

Rainer Kebsch urodził się w1975. Jest absolwentem wydziału prawa na Europejkism Uniwersytecie Viardrina we Frankfurcie nad Odrą. Po ukończeniu w 2003 r. aplikacji rozpoczął pracę jako adwokat w naszej kancelarii.

Mec. Kebsch zdobył w 2003 r. tytuł adwokata specjalisty z zakresu prawa bankowego i prawa rynków kapitałowych. Poza językiem niemieckim, mec. Kebsch włada również j. angielskim.

Poza obowiązkami zawodowymi, mec. Kebsch swój czas poświęca na pracę w zarządzie stowarzyszenia sportowego.

Sekretariat:

Carmen Sikorski
Carmen Sikorski
Rechtsanwaltsfachangestellte

Sekretariat:
tel.:  0049 0335 401 505-131
e-mail: sikorski@kbz24.com